Over Inclusief wonen

Zewopa staat voor ‘inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking’. Wij bieden woon- en zorgondersteuning in onze 6 sociale woonwijken in de provincie Antwerpen.

We zetten ons resoluut met onze werking in de sociale huisvesting en kiezen daar voor vernieuwende samenwerkingsverbanden. We werken op een geïntegreerde wijze samen met partners die geloven in de mogelijkheden van zorgvernieuwing en werken op het snijvlak tussen zorg, welzijn, wonen, cultuur en natuur.

 

Een warme wijk is enkel succesvol wanneer er sprake is van een sociale mix. In onze 6 sociale woonwijken experimenteren we met een mix van bewoners uit de sociale huisvestiging en een aanpalende wijk. Het samen brengen van mensen gebeurt volgens ons nog altijd het beste vanuit het vormen van een wijkgemeenschap. Denk maar aan een zomerbar, winterfeest, tuinproject etc. De “taal van de wijk” is hier belangrijk.

We zijn er van overtuigd dat je door gemeenschapsvormingsociale actie en persoonlijke ontwikkeling pas echt komt tot vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning. Om dit te doen slagen, gaan we volop werken vanuit cultuur.

Zewopa (één van de oprichters van het Warme Wijk project) kreeg in februari 2019 een Europese Award “Top House” in Wenen voor de geleverde inspanningen bij de realisatie van een goede praktijk inzake de inclusieve werking met en voor mensen met een beperking in multi-functionele wijkcentra.

Jouw toekomst & wat wij jou bieden

Jouw toekomst

Bij Inclusief wonen heb je de totale vrijheid om te wonen in de samenleving, maar tegelijk heb je alle zekerheden van een residentiële ondersteuning. Alsof je in een voorziening woont, maar je woont er zeker niet. We doen er alles aan om jou inclusief te laten leven en wonen. Jou laten openbloeien is ons doel.

Je kan bij ons terecht met jouw persoonsvolgend budget, maar ook voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wanneer je nog geen budget heb of nog niet in aanmerking komt voor een budget.

Wat krijg jij van ons in de plaats?

 • Levenslang wonen en leven in een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij of in je eigen woning als deze in de omgeving is van onze clusters
 • 24/7 ondersteuning op vlak van praktische handelingen (ADL)
 • Begeleiding op alle domeinen van het leven
 • 24/7 verpleging dankzij onze partners van Zewopa en Zorg in de wijk
 • 24/7 palliatief team dat voor jou klaar staat
 • Maaltijdendienst in onze wijkcentra
 • Vrijetijds- en dagbesteding in onze wijkcentra
 • Persoonlijke assistentie voor jou alleen, voor een groepje (om op stap te gaan met vrienden) of voor een grotere groep (om samen op reis te gaan)
 • Huishoudelijke hulp dankzij onze partners van Zorg in de wijk
Onze partners zorgen er voor dat wij jou zoveel meer mogelijkheden bieden. Hiervoor danken we uitdrukkelijk de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (o.a. Woonhaven, De Ideale Woning, de Lierse Huisvestingsmaatschappij en De Woonbrug), De Voorzorg Thuiszorg, I-mens en CAW.

Onze missie & visie

Onze missie

“5OO warme straten en 1500 warme wijken met 2000 tot 4000 inwoners”, dat is waar wij voor willen gaan. Als warme en inclusieve wijk staan we voor een wijkgerichte ‘bottom up’ versterking van zorg, welzijn en gezondheid.

Bottom up betekent letterlijk ‘van onder naar boven’ en verwijst naar een methodiek waarbij de dingen van onderuit groeien. 

We streven naar een informele aanpak binnen zorg, welzijn en gezondheid. Je hoeft dus geen professional te zijn om iemand waardevolle hulp te bieden. Vrijwilligers, buren en cliënten hebben volgens ons een even belangrijke rol als de professionals en krijgen daarom ook medebeheer. Het gaat ten slotte om hun zorg, welzijn en gezondheid, maar ook om hun wijk.

Het realiseren van vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning staat dus centraal. Zo willen we mensen dichter bij elkaar brengen. Want iedereen, dus ook jij, hoort erbij.

Zo gaan we verschillende maatschappelijke uitdagingen aan, zoals vergrijzing, vereenzaming, isolement, veranderende bevolkingssamenstelling etc.

Onze visie

Enkele kernwaarden waar wij ten volste in geloven en ons voor inzetten zijn:

 • Zorg op maat en vraaggestuurd naar de noden en wensen van elke cliënt
 • Toegankelijk voor iedereen: we ondersteunen personen met een fysieke beperking, mentale beperking, NAH, ALS, MS, ASS, meervoudige beperkingen etc. 
 • Persoonlijke ondersteuning en anticiperend op de toekomst
 • Warme handelingen afgestemd op de noden van elke cliënt
 • Ontmoeting realiseren in onze wijkcentra, het kloppend hard van onze organisatie
 • Zinvolle dagbesteding en ondersteuning bieden

Op maat van elke cliënt wordt een ondersteuning uitgewerkt die levenslange ondersteuning biedt in de samenleving. We zoeken waar jouw dromen liggen en gaan ze samen tegemoet. Levensvreugde en mensen doen openbloeien, daarvoor doen we het. 

Iedereen die wenst deel uit te maken van één van de meest vernieuwende zorg- en ondersteuningsprojecten in Vlaanderen is welkom.

Wil jij 24/7 ondersteuning zodat je zelfstandig leeft en geniet van zinvolle vrijetijds- en dagbesteding? Wil je in de toekomst samen met ons op reis of liever alleen op reis met een persoonlijke assistent

Of wil je deel uit maken van ons team als medewerker of vrijwilliger in één van onze centra of werkgroepen?

Zewopa vzw

Stuur ons een bericht

Contacteer ons en wij antwoorden steeds
zo snel mogelijk terug