Over Inclusief wonen

Zewopa staat voor ‘inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking’. Wij bieden woon- en zorgondersteuning in onze 5 sociale woonwijken in de provincie Antwerpen.

We zetten ons resoluut met onze werking in de sociale huisvesting en kiezen daar voor vernieuwende samenwerkingsverbanden. We werken op een geïntegreerde wijze samen met partners die geloven in de mogelijkheden van zorgvernieuwing en werken op het snijvlak tussen zorg, welzijn, wonen, cultuur en natuur.

 

Een warme wijk is enkel succesvol wanneer er sprake is van een sociale mix. In onze 6 sociale woonwijken experimenteren we met een mix van bewoners uit de sociale huisvestiging en een aanpalende wijk. Het samen brengen van mensen gebeurt volgens ons nog altijd het beste vanuit het vormen van een wijkgemeenschap. Denk maar aan een zomerbar, winterfeest, tuinproject etc. De “taal van de wijk” is hier belangrijk.

We zijn er van overtuigd dat je door gemeenschapsvormingsociale actie en persoonlijke ontwikkeling pas echt komt tot vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning. Om dit te doen slagen, gaan we volop werken vanuit cultuur.

Zewopa (één van de oprichters van het Warme Wijk project) kreeg in februari 2019 een Europese Award “Top House” in Wenen voor de geleverde inspanningen bij de realisatie van een goede praktijk inzake de inclusieve werking met en voor mensen met een beperking in multi-functionele wijkcentra.

Verhouding Zewopa en WARME WIJK

 • Warme Wijk = een maatschappelijke beweging
 • Meer dan ooit is er in zorg, welzijn en gezondheid minder en minder plaats voor maatschappelijk engagement
 • De sociale actie tegen bepaalde maatschappelijke keuzes, discriminaties en ongelijkheden

WARME WIJK EN ALS ZEWOPA ACTIEF ZIJN BINNEN WARME WIJK

1. Buurtgerichte zorg
2. Wijkscan – Wijkconferentie – Wijkactieplan zorg, welzijn en gezondheid –Intersectoraal team zorg, welzijn en gezondheid

Jouw toekomst & wat wij jou bieden

Jouw toekomst

Bij Inclusief wonen heb je de totale vrijheid om te wonen in de samenleving, maar tegelijk heb je alle zekerheden van een residentiële ondersteuning. Alsof je in een voorziening woont, maar je woont er zeker niet. We doen er alles aan om jou inclusief te laten leven en wonen. Jou laten openbloeien is ons doel.

Je kan bij ons terecht met jouw persoonsvolgend budget, maar ook voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wanneer je nog geen budget heb of nog niet in aanmerking komt voor een budget.

Wat krijg jij van ons in de plaats?

 • Levenslang wonen en leven in een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij of in je eigen woning als deze in de omgeving is van onze clusters
 • 24/7 ondersteuning op vlak van praktische handelingen (ADL)
 • Begeleiding op alle domeinen van het leven
 • 24/7 verpleging dankzij onze partners van Zewopa en Zorg in de wijk
 • 24/7 palliatief team dat voor jou klaar staat
 • Maaltijdendienst in onze wijkcentra
 • Vrijetijds- en dagbesteding in onze wijkcentra
 • Persoonlijke assistentie voor jou alleen, voor een groepje (om op stap te gaan met vrienden) of voor een grotere groep (om samen op reis te gaan)
 • Huishoudelijke hulp dankzij onze partners van Zorg in de wijk
Onze partners zorgen er voor dat wij jou zoveel meer mogelijkheden bieden. Hiervoor danken we uitdrukkelijk de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (o.a. Woonhaven, De Ideale Woning, de Lierse Huisvestingsmaatschappij en De Woonbrug), De Voorzorg Thuiszorg, I-mens en CAW.

Onze missie & kernwaarden

Onze missie

Zewopa wil personen met een (vermoeden van) beperking mensversterkend ondersteunen en op weg helpen zodat zij voluit kunnen deelnemen aan het leven in de wijk waar ze wonen. In onze warme wijken staan we als unieke coördinatiespil in het zorgnetwerk en faciliteren we alle diensten om samen in te staan voor psychosociale begeleiding en 24/7 zorgondersteuning. 

We gaan voor een netwerkorganisatie die nood aan ondersteuning op het vlak van zorg, welzijn en gezondheid coördineert voor personen met een beperking die wonen in de wijk waar Zewopa actief is en die bewust kiezen voor een inclusief leef- en woonmodel.

 • Vanuit community based care
 • Inclusie
 • Schaarse middelen
 • Geen consumptiezorg
 • Tegen vereenzaming

Onze kernwaarden

1. Ongewoon uniek en gedreven door vernieuwing

 • We geven altijd alles voor zorg op maat en op vraag van onze cliënt zodat hij/zij in de eigen thuis zelfstandig kan wonen en leven.
 • We dagen onszelf voortdurend uit om ons aanbod maximaal te laten aansluiten op de evoluerende noden en vragen van onze cliënten.

2. Zelfontplooiing en participatie

 • We zorgen enthousiast dat onze cliënt sterker wordt in de eigen regie van zijn/haar leven en motiveren hen om het heft in eigen handen te nemen, zodat ze me goesting in het leven kunnen staan.
 • We steunen iedere medewerker om initiatief te nemen en verbeterpunten aan te brengen.

3. Bezieling

 • Wij zijn één veelzijdig team en werken persoonlijk, warm en met respect voor iedereen.

4. Oprechte zorg voor elkaar

 • Door feedback te vragen van cliënten, het netwerk en collega’s leren we uit elke ervaring en werken we mensversterkend.
 • We pakken de problemen aan als ze zich voordoen en zoeken altijd een oplossing op maat.
 • We zorgen oprecht voor elkaar: voor cliënten, voor collega’s, voor de warme wijk.

Wil jij 24/7 ondersteuning zodat je zelfstandig leeft en geniet van zinvolle vrijetijds- en dagbesteding? Wil je in de toekomst samen met ons op reis of liever alleen op reis met een persoonlijke assistent

Of wil je deel uit maken van ons team als medewerker of vrijwilliger in één van onze centra of werkgroepen?

Buurtwijk Zwijndrecht