Huidige projecten

Om optimale zorgverlening op maat te bieden, hebben wij altijd enkele kernprojecten lopen om dit te ondersteunen. Deze projecten vormen mee de basis van onze zorgverlening. Op deze manier willen wij bij Inclusief wonen en Zewopa het verschil maken voor iedereen, niet enkel voor zorgbehoevenden.

Inclusie van ouderen

Warme straten

O800-lijn

Wijkcentra

inclusie van ouderen

41% van onze cliënten in de wijkcentra en de wijk zijn 60+. We zien het dus als onze taak van zorgverlening om ook de ouderen in onze wijken te betrekken in het verhaal. Zo willen we vereenzaming en sociaal isolement doorbreken. 

Onze kernwaarden

ELKE OUDERE TELT

Elke oudere hoort erbij in de wijk. We nodigen elke oudere meerdere keren per jaar uit om deel te nemen aan de wijkgemeenschap (zomerbar, winterfeest, activiteiten in het wijkcentrum etc.). Op die manier willen we de grotere vereenzaming van deze doelgroep verminderen.

EMPOWERMENT

We bieden meer ruimte voor ondersteuning en empowerment van ouderen. We kijken niet enkel naar wat ze niet meer kunnen, maar naar wat ze nog wel kunnen en wat hun krachten en hun mogelijkheden zijn.

GENOT VAN HET LEVEN

We willen taal geven aan het ouder worden en zoeken naar manieren om het einde leven intenser te beleven. Einde leven is ten slotte een periode waar er nog veel mogelijkheden zijn op vlak van individuele ontwikkeling. Deze ontwikkeling willen we ten volle laten bloeien.

LUISTEREN

We vragen aan de ouderen zelf wat zij nodig hebben om deel uit te maken van de (wijk)gemeenschap. In dialoog gaan over hun noden is enorm belangrijk. Het zijn namelijk zij die hun eigen verhaal schrijven.

warme straten

Het begrip ‘zorgzame straten’ kende de afgelopen jaren een sterke opmars in het Vlaamse en lokale welzijnsbeleid. Het richt zich op het versterken van de wederzijdse steun tussen de buurtbewoners in een straat of wijk. Deze zorgverlening gaat vaak niet vanzelf, waardoor we dit met ons Warme straten project willen stimuleren. 

Onze kernwaarden

ZORGZAME HOUDING

Er zijn vaak veel goede intenties om mensen met elkaar te verbinden. Maar meestal zijn er 2 grote obstakels: vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid. Het is dus niet alleen moeilijk om hulp te durven vragen, maar vaak zetten mensen pas de stap op te helpen als er effectief om hulp gevraagd wordt. 

Met Warme straten willen we deze kloof overbruggen. Dit doen we niet door van alles te organiseren, maar door een zorgzame houding te ontwikkelen. 

We zijn ervan overtuigd dat je deze houding pas bekomt door de losse vluchtige contacten met je buren. Dit vormt de basis tot een sfeer van elkaar leren kennen en groeien tot elkaar vertrouwen. Dit vertrouwen is de basis voor het ontwikkelen van een zorgzame houding

KLEINE ONDERSTEUNING

We benadrukken graag dat het ook gaat om kleine ondersteuningen. De kleine dingen die vaak ontsnappen aan de regulieren dienstverlening. Kleine vragen zoals: “Mijn chauffage klopt de hele nacht en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen” of “ik moet opgenomen worden en heb niemand om mijn brievenbus leeg te maken”.

Om deze hulpverlening te stimuleren organiseren we regelmatig bijeenkomsten in onze Warme straten met als uitgangspunt ‘hoe kunnen we elkaar nog beter ondersteunen?”‘. 

De sociale kaart wordt uitgebreid naar een buurtkaart die niet alleen info geeft over de thuiszorgdiensten, maar ook over de buurtgerichte zorg zoals winkeliers die aan huis leveren, buurtactiviteiten, buren die eens willen inspringen etc. 

INCLUSIEF

Warme en zorgzame straten is een inclusief verhaal. Het is niet het verhaal van de sterke die opkomt voor de zwakke. We zijn allemaal buren die vragen hebben of kunnen helpen. Iedereen wordt uitgenodigd om – binnen hun mogelijkheden – ondersteuning te bieden aan hun buren. Maar als je om hulp vraagt, heb je ook vaak het gevoel dat je iets moet terugdoen. Deze wederkerigheid moeten we stimuleren als het gaat om iets in ruil terug te doen voor een ander dan iets te betalen voor de hulp die je kreeg.

VERBORGEN NOOD

Zorgzame ogen ontdekken soms verboden noden. Soms verbergen mensen hun eigen noden uit wantrouwen om niet in een onbekende wereld terecht te komen. Verborgen nood ontdek je meestal niet van buiten uit. Enkel het nabije contact met de buren biedt vaak die kans wel.

VERBINDEN

Warme en zorgzame straten stimuleren de verbondenheid tussen zorgvoorziening en buurt. Zowel een lokaal dienstencentrum, een woonzorgcentrum of wijkcentrum zijn belangrijke zorg- en infoknooppunten. Er wordt hier steeds rekening gehouden met zowel de draagkracht van de straat als de openheid van de voorziening.

ER BIJ BLIJVEN

Enkele uitdagingen

 • Het gras groeit niet vlugger door er aan te trekken
  Een houding stimuleren in je straat doe je niet in 14 dagen. Het vraagt meer aandacht is een permanent aandachtspunt. Het is een proces van vallen en opstaan en vraagt een juiste verhouding tussen burenhulp en professionele hulp.
 • Meten is niet altijd weten
  Het gaat om een zorgzame houding creëren tussen bewoners in en straat. Het is een spontane doelstelling waar je geen meetinstrumenten opzet.

Dit is een project van zeer lange adem. Hiervoor vertrekken we vanuit een wijkengagement van 40 jaar oftewel 2 generaties. Het doorbreken van vereenzaming en isolement is iets wat niet direct opgelost is. Ook het netwerk rond de oudere is hierbij enorm belangrijk.

Interesse in dit project? Of wil je mee nadenken over hoe we onze zorgverlening op maat kunnen verbeteren?

0800-lijn

Onze Warme Wijk lijn of 0800-lijn biedt telefonische ondersteuning in onze wijken. Een groep van professionelen en vrijwilligers staan hier dagelijks voor jou klaar en bieden een luisterend oor wanneer je hier nood aan hebt.

Bellen is gratis en kan dagelijks van 13-16u op het nummer 0800 65 009.  Buiten deze uren kan je een boodschap inspreken en je gegevens achterlaten. Wij nemen dan hierna contact met jou op.

Waarvoor kan je ons bellen?

LUISTEREND OOR

Voel je je eenzaam? Heb je nood aan een luisterend oor? Wil je even ventileren en heb je nood aan steunende woorden? Dan zijn wij er voor jou om je een hart onder de riem te steken.

Indien gewenst maken we een afspraak voor wekelijks telefonisch contact of sturen we iemand langs voor een babbel.

PRAKTISCHE PROBLEMEN

Kan je de deur niet uit of heb je niemand om voor jou naar de winkel te gaan? Zowel voor praktische als administratieve problemen bieden wij jou een oplossing. We helpen je hiervoor verder samen met andere mensen uit de wijk. 

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

Zit je er onderdoor en zie je het even niet meer zitten? We bekijken samen waar we jou onmiddellijk hulp kunnen bieden en verwijzen je door naar onze partners. Wij doen enkel suggesties, jij beslist.

THERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING

Zit je volledig in de knoop? Dan schakelen wij graag gesprekstherapeuten en psychologen voor je in. Ook hier kunnen we jou steeds doorverwijzen, indien je dit wenst.

Wijkcentra

Het wijkcentrum, het kloppend hart van onze organisatie en zorgverlening. Verspreid over 6 locaties in de provincie Antwerpen: Antwerpen-Berchem, Kiel, Zwijndrecht, Kapellen, Lier en Herentals.

Iedereen is hier welkom. Je kan hier terecht voor vrijetijds- en dagbesteding en voor een gezellige babbel. In het wijkcentrum bieden we veel activiteiten aan die vaak in samenwerking georganiseerd zijn met lokale partners. Maar ook voor soep of een warme maaltijd kan je hier terecht aan een kleine prijs.

Welke activiteiten?

 • Creatief: klei, schilderen, tekenen, handwerk etc.
 • Beweging: petanque, sjoelen, wandelingen etc.
 • Ergotherapie
 • Kook- en bakworkshops
 • Houtatelier
 • Diverse vormingen
 • Verschillende evenementen, zoals zomerbars, winterfeesten, tuinprojecten etc.

Voor ieder wat wils. Daarboven bepaal jij zelf mee de inhoud van deze activiteiten tijdens de maandelijkse tafelmomenten. Hier evalueren we onze werking, sturen we deze bij en brainstormen we na over nieuwe activiteiten.