Zewopa staat voor ‘inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking’ en biedt deze ondersteuning in 6 sociale woonwijken in de provincie Antwerpen: Berchem, Antwerpen-Kiel, Lier, Zwijndrecht, Herentals en Kapellen.

Zewopa zet zich resoluut met haar werking in de sociale huisvesting en kiest daar voor vernieuwende samenwerkingsverbanden waarbij op een geïntegreerde wijze wordt samengewerkt met partners die geloven in de mogelijkheden van zorgvernieuwing en werken op het snijvlak tussen zorg, welzijn, wonen, cultuur en natuur .

Onze visie:

Op maat van elk van onze cliënten wordt een ondersteuning uitgewerkt die de mogelijkheid biedt de cliënt levenslang te ondersteunen in de samenleving. We zoeken waar jouw dromen liggen en gaan ze in samenwerking tegemoet. Levensvreugde en mensen doen openbloeien, daarvoor doen we het.

Zewopa maakt geen onderscheid op basis van de aard van de beperking: we ondersteunen personen met een fysieke beperking, mentale beperking, NAH, ALS, MS, ASS, meervoudige beperkingen. Iedereen die uitdrukkelijk deel wenst uit te maken van één van de meest vernieuwende zorg- en ondersteuningsprojecten in Vlaanderen is welkom.

Het wijkcentrum in elk van onze wijken is het kloppend hart van onze organisatie (of liever noemen we ons een ondersteunings- en zorgbeweging). We brengen daar op alle mogelijke manieren de samenleving binnen en gaan met ons wijkcentrum en de cliënten zoveel mogelijk de samenleving tegemoet.

Wil jij dag en nacht ondersteund worden in jouw streven naar zelfstandigheid op weg naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, naar werk of wil je vrijwilliger worden in één van onze centra of actief lid van één van onze werkgroepen, wil je in de toekomst samen met ons op reis of wil je gewoon alleen op reis met een persoonlijke assistent, het kan allemaal.

Onze dienstverlening is vraaggestuurd (binnen de grenzen van de noodzakelijke samenwerking en afstemming tussen cliënten die zelfstandig en inclusief wonen in een project).

Wat bieden we jou?

Je hebt de totale vrijheid om te wonen in de samenleving, maar tegelijk heb je alle zekerheden van een residentiële (‘alsof je in een voorziening woont, maar je woont er zeker niet’) ondersteuning. We doen er alles aan om jou te laten leven en wonen met een ‘paukenslag’.

Je kan bij ons terecht met jouw persoonsvolgend budget, maar ook voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (wanneer je nog geen budget hebt of niet in aanmerking komt voor een budget).

Ons menu:

1. Levenslang leven en wonen in een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij (wanneer je aan de voorwaarden voldoet) of in jouw eigen woning in de onmiddellijke omgeving van ons Centrum Inclusief Leven en Wonen.

2. 24 uur op 24 uur ondersteuning op het vlak van praktische handelingen (ADL),

3. Begeleiding op alle domeinen van het leven.

4. 24 uur op 24 uur verpleging en een palliatief team dat jou kan ondersteunen, de verpleging is een samenwerking tussen verpleging van Zewopa en verpleging van Zorg in de wijk.

5. Een eigen vervoerdienst

6. Maaltijdendienst in onze wijkcentra, in de toekomst ook ontbijt en avondeten

7. Tal van activiteiten in onze wijkcentra: spel, beweging, vorming, creatieve en kunstateliers, tuinactiviteiten en tal van uitstappen, als vrijwilliger aan de slag, jou helpen op zoek naar werk, jouw reizen plannen…

8. Persoonlijke assistentie voor jou alleen, voor een groepje (op stap met een aantal vrienden) of voor een grotere groep (bijvoorbeeld om samen op reis te gaan)

9. Huishoudelijke hulp via onze partners van Zorg in de Wijk

10. Onze partners laten ons toe om zoveel meer mogelijkheden te bieden, we danken hierbij uitdrukkelijk de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (Woonhaven, Ideale Woning, de Lierse Huisvestingsmaatschappij, de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij en Eigen Haard), De Voorzorg Thuiszorg, Ondo en CAW.

Share this:

Vind ik leuk:

Like Laden...
%d bloggers liken dit: